Cto. España Selecciones Autonómicas Femenino - (A Coruña / Galicia)
  Sorteo  Grupo "A"   Sorteo  Grupo "B"     E Q U I P O S    P A R T I C I P A N T E S
  1 CATALUNYA   5 NAVARRA     Selección ASTURIAS   Selección GALICIA
  2 EUSKADI   6 ASTURIAS     Selección CASTILLA LEÓN   Selección MADRID
  3 VALENCIA   7 GALICIA     Selección CATALUNYA   Selección NAVARRA
  4 MADRID   8 CASTILLA-LEÓN     Selección EUSKADI   Selección VALENCIA
               
      C l a s i f i c a c i ó n        "A"
  Jornada 1 ª  mañana 15 de junio de 2018  
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Pos. E Q U I P O S PJ PG PE PP GF GC Pto DF
  1 CATALUNYA 12 0 VALENCIA 9:00   CATALUNYA     3 3 0 0 26 3 9 23
  2 MADRID 12 0 EUSKADI 10:15   MADRID     3 2 0 1 27 4 6 23
  3 NAVARRA 1 15 GALICIA 11:30   VALENCIA     3 1 0 2 5 24 3 -19
  4 CASTILLA-LEÓN 0 12 ASTURIAS 12:45   EUSKADI     3 0 0 3 0 27 0 -27
          T o t a l e s 12 6 0 6 58 58 18 0
           
      C l a s i f i c a c i ó n        "B"
  Jornada 2 ª  tarde 15 de junio de 2018  
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Pos. E Q U I P O S PJ PG PE PP GF GC Pto DF
  5 EUSKADI 0 10 CATALUNYA 16:30   GALICIA     3 3 0 0 30 4 9 26
  6 MADRID 12 0 VALENCIA 17:45   ASTURIAS     3 2 0 1 28 4 6 24
  7 CASTILLA-LEÓN 1 11 GALICIA 19:00   CASTILLA-LEÓN     3 1 0 2 3 24 3 -21
  8 ASTURIAS 14 0 NAVARRA 20:15   NAVARRA     3 0 0 3 2 31 0 -29
        T o t a l e s 12 6 0 6 63 63 18 0
         
  Jornada 3 ª  mañana 16 de junio de 2018   Jornada 4 ª  tarde 16 de junio de 2018
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora
  9 NAVARRA 1 2 CASTILLA-LEÓN 9:00   13 VALENCIA 4 1 NAVARRA 16:30
  10 GALICIA 4 2 ASTURIAS 10:15   14 CASTILLA-LEÓN 1 0 EUSKADI 17:45
  11 CATALUNYA 4 3 MADRID 11:30   15 CATALUNYA 6 4 ASTURIAS 19:00
  12 VALENCIA 5 0 EUSKADI 12:45   16 GALICIA 3 2 MADRID 20:15
         
  Jornada 5 ª  mañana 17 de junio de 2018   Jornada 5 ª  mañana 17 de junio de 2018
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora
  17 NAVARRA 3 1 EUSKADI 9:00   19 ASTURIAS 5 6 MADRID 11:30
  18 VALENCIA 3 2 CASTILLA-LEÓN 10:15   20 CATALUNYA 4 0 GALICIA 13:15
           
  C l a s i f i c a c i ó n   F I N A L     C l a s i f i c a c i ó n   F I N A L  
      Selección CATALUNYA           Selección VALENCIA    
      Selección GALICIA         Selección CASTILLA LEÓN    
      Selección MADRID         Selección NAVARRA    
      Selección ASTURIAS   © Jordi Torregrosa de la Vega     Selección EUSKADI