WORLD   SKATE   Europe   Rink  -  Hockey  
  Campeonato de  Europa  SUB-20  - Viana do Castelo (Portugal)  
     
  S O R T E O   D E   L O S    E Q U I P O S   E Q U I P O S   P A R T I C I P A N T E S  
  1 ITALIA   4 SUIZA   Selección ALEMANIA   Selección ITALIA  
  2 INGLATERRA   5 PORTUGAL   Selección ESPAÑA   Selección PORTUGAL  
  3 ESPAÑA   6 ALEMANIA   Selección INGLATERRA   Selección SUIZA  
         
  JORNADA  17 de septiembre de 2018     JORNADA  18 de septiembre de 2018    
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora  
  1 ITALIA 10 1 INGLATERRA 16:00   4 SUIZA 1 11 ITALIA 17:00  
  2 ESPAÑA 12 2 SUIZA 18:00   5 ALEMANIA 2 8 ESPAÑA 19:00  
  3 PORTUGAL 8 0 ALEMANIA 21:00   6 INGLATERRA 0 17 PORTUGAL 21:00  
                         
  JORNADA  19 de septiembre de 2018     JORNADA  20 de septiembre de 2018    
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora  
  7 SUIZA 4 6 ALEMANIA 17:00   10 INGLATERRA 5 11 ALEMANIA 17:00  
  8 ESPAÑA 14 1 INGLATERRA 19:00   11 ITALIA 4 7 ESPAÑA 19:00  
  9 PORTUGAL 2 6 ITALIA 21:00   12 SUIZA 1 7 PORTUGAL 21:00  
          C L A S I F I C A C I Ó N  
  JORNADA  21 de septiembre de 2018      
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Pos E Q U I P O S PJ PG PE PP GF GC Pto DF  
  13 SUIZA 6 3 INGLATERRA 17:00   ESPAÑA     5 5 0 0 46 11 15 35  
  14 ITALIA 6 3 ALEMANIA 19:00   ITALIA     5 4 0 1 37 14 12 23  
  15 PORTUGAL 2 5 ESPAÑA 21:00   PORTUGAL     5 3 0 2 36 12 9 24  
              ALEMANIA     5 2 0 3 22 31 6 -9  
  JORNADA  22 de septiembre de 2018     SUIZA     5 1 0 4 14 39 3 -25  
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   INGLATERRA     5 0 0 5 10 58 0 -48  
  16 SUIZA 11 4 INGLATERRA 17:00     T o t a l e s 30 15 0 15 165 165 45 0  
  17 PORTUGAL 7 2 ALEMANIA 19:00      
  18 ESPAÑA 3 2 ITALIA 21:00      
                 
    C L A S I F I C A C I Ó N  F I N A L       C L A S I F I C A C I Ó N  F I N A L    
      Selección ESPAÑA           Selección ALEMANIA      
        Selección ITALIA           Selección SUIZA      
        Selección PORTUGAL           Selección INGLATERRA      
                         
  © Jordi Torregrosa de la Vega