WORLD   SKATE   Europe   Rink  -  Hockey
  Campeonato de  Europa  SUB-17  - Correggio (Italia)
       
      C l a s i f i c a c i ó n        "A"
  Jornada 1 ª 2 de septiembre de 2018  
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Pos. E Q U I P O S PJ PG PE PP GF GC Pto DF
  FRANCIA 10 1 ALEMANIA 11:00   PORTUGAL     4 4 0 0 42 3 12 39
  ESPAÑA 12 3 SUIZA 16:00   FRANCIA     4 3 0 1 30 12 9 18
  PORTUGAL 9 2 INGLATERRA 18:00   INGLATERRA     4 2 0 2 13 24 6 -11
  ITALIA 17 1 ANDORRA 21:00   ALEMANIA     4 1 0 3 11 30 3 -19
              ISRAEL     4 0 0 4 7 34 0 -27
                T o t a l e s 20 10 0 10 103 103 30 0
               
              C l a s i f i c a c i ó n        "B"
  Jornada 2 ª 3 de septiembre de 2018  
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Pos. E Q U I P O S PJ PG PE PP GF GC Pto DF
  5 FRANCIA 10 1 ISRAEL 15:00   ESPAÑA     3 3 0 0 28 6 9 22
  6 ESPAÑA 12 0 ANDORRA 17:00   ITALIA     3 2 0 1 27 7 6 20
  7 PORTUGAL 11 1 ALEMANIA 19:00   SUIZA     3 1 0 2 12 21 3 -9
  8 ITALIA 7 2 SUIZA 21:00   ANDORRA     3 0 0 3 3 36 0 -33
                T o t a l e s 12 6 0 6 70 70 18 0
                   
  Jornada 3 ª 4 de septiembre de 2018   Jornada 4 ª 5 de septiembre de 2018
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora
  FRANCIA 10 1 INGLATERRA 15:00   13º INGLATERRA 6 2 ALEMANIA 9:00
  10º ANDORRA 2 7 SUIZA 17:00   14º PORTUGAL 13 0 ISRAEL 11:00
  11º ALEMANIA 7 3 ISRAEL 19:00   15º INGLATERRA 4 3 ISRAEL 19:00
  12º ITALIA 3 4 ESPAÑA 21:00   16º PORTUGAL 9 0 FRANCIA 21:00
       
      C l a s i f i c a c i ó n  del 1º al 4º puesto
  Jornada 5 ª 6 de septiembre de 2018  
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Pos. E Q U I P O S PJ PG PE PP GF GC Pto DF
  17º SUIZA 11 2 ISRAEL 9:00   ESPAÑA     3 3 0 0 22 11 9 11
  18º INGLATERRA 4 4 ANDORRA 11:00   PORTUGAL     3 2 0 1 17 8 6 9
  19º ALEMANIA 6 12 SUIZA 15:00   FRANCIA     3 1 0 2 9 14 3 -5
  20º ESPAÑA 8 2 FRANCIA 17:00   ITALIA     3 0 0 3 10 25 0 -15
  21º ISRAEL 3 5 INGLATERRA 19:00     T o t a l e s 12 6 0 6 58 58 18 0
  22º PORTUGAL 9 3 ITALIA 21:00          
      C l a s i f i c a c i ó n  del 5º al 9º puesto
  Jornada 6 ª 7 de septiembre de 2018  
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Pos. E Q U I P O S PJ PG PE PP GF GC Pto DF
  23º ISRAEL 6 6 ALEMANIA 9:00   ANDORRA     4 3 1 0 30 11 10 19
  24º SUIZA 5 11 ANDORRA 11:00   SUIZA     4 3 0 1 34 24 9 10
  25º INGLATERRA 2 6 ALEMANIA 15:00   INGLATERRA     4 1 1 2 16 19 4 -3
  26º PORTUGAL 4 0 FRANCIA 17:00   ALEMANIA     4 1 1 2 18 26 4 -8
  27º ANDORRA 9 2 ISRAEL 19:00   ISRAEL     4 0 1 3 13 31 1 -18
  28º ESPAÑA 9 5 ITALIA 21:00     T o t a l e s 20 8 4 8 111 111 28 0
       
  Jornada 7 ª 8 de septiembre de 2018   Jornada 7 ª 8 de septiembre de 2018
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora
  29º SUIZA 6 5 INGLATERRA 15:00   31º FRANCIA 7 2 ITALIA 19:00
  30º ANDORRA 6 0 ALEMANIA 17:00   32º PORTUGAL 4 5 ESPAÑA 21:00
               
  C l a s i f i c a c i ó n   F I N A L     C l a s i f i c a c i ó n   F I N A L  
      Selección ESPAÑA           Selección SUIZA    
      Selección PORTUGAL           Selección INGLATERRA    
      Selección FRANCIA           Selección ALEMANIA    
      Selección ITALIA           Selección ISRAEL      
      Selección ANDORRA                  
            © Jordi Torregrosa de la Vega