WORLD   SKATE   Europe   Rink  -  Hockey
  Campeonato de  Europa  SUB-17  - Torres Vedras - Portugal
       
      C l a s i f i c a c i ó n        "A"
  Jornada 1 ª 1 de septiembre de 2019  
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Pos. E Q U I P O S PJ PG PE PP GF GC Pto DF
  ITALIA 10 0 ANDORRA 11:00   ESPAÑA   4 3 1 0 48 5 10 43
  FRANCIA 1 4 SUIZA 16:00   ITALIA   4 3 1 0 40 8 10 32
  ESPAÑA 14 1 INGLATERRA 18:00   INGLATERRA   4 2 0 2 16 22 6 -6
  PORTUGAL 5 1 ALEMANIA 21:00   ANDORRA   4 1 0 3 10 31 3 -21
              ISRAEL   4 0 0 4 8 56 0 -48
                T o t a l e s 20 9 2 9 122 122 29 0
               
              C l a s i f i c a c i ó n        "B"
  Jornada 2 ª 2 de septiembre de 2019  
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Pos. E Q U I P O S PJ PG PE PP GF GC Pto DF
  5 ITALIA 14 1 ISRAEL 15:00   PORTUGAL   3 3 0 0 14 3 9 11
  6 FRANCIA 7 1 ALEMANIA 17:00   SUIZA   3 2 0 1 13 8 6 5
  7 ESPAÑA 11 0 ANDORRA 19:00   FRANCIA   3 1 0 2 10 9 3 1
  8 PORTUGAL 5 0 SUIZA 21:00   ALEMANIA   3 0 0 3 4 21 0 -17
                T o t a l e s 12 6 0 6 41 41 18 0
                   
  Jornada 3 ª 3 de septiembre de 2019   Jornada 4 ª 4 de septiembre de 2019
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora
  ISRAEL 4 9 ANDORRA 15:00   13º INGLATERRA 6 1 ANDORRA 9:00
  10º ALEMANIA 2 9 SUIZA 17:00   14º ESPAÑA 20 1 ISRAEL 11:00
  11º ITALIA 6 3 INGLATERRA 19:00   15º ISRAEL 1 6 INGLATERRA 19:00
  12º PORTUGAL 4 2 FRANCIA 21:00   16º ESPAÑA 3 3 ITALIA 21:00
       
      C l a s i f i c a c i ó n  del 1º al 4º puesto
  Jornada 5 ª 5 de septiembre de 2019  
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Pos. E Q U I P O S PJ PG PE PP GF GC Pto DF
  17º FRANCIA 9 0 ISRAEL 9:00   ESPAÑA   3 2 1 0 21 8 7 13
  18º INGLATERRA 2 3 ALEMANIA 11:00   PORTUGAL   3 2 1 0 13 2 7 11
: 19º ANDORRA 0 9 FRANCIA 17:00   ITALIA   3 1 0 2 11 16 3 -5
  20º PORTUGAL 3 0 ITALIA 21:00   SUIZA   3 0 0 3 6 25 0 -19
  21º ISRAEL 2 11 INGLATERRA 19:00     T o t a l e s 12 5 2 5 51 51 17 0
  22º ESPAÑA 9 3 SUIZA 15:00          
      C l a s i f i c a c i ó n  del 5º al 9º puesto
  Jornada 6 ª 6 de septiembre de 2019  
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Pos. E Q U I P O S PJ PG PE PP GF GC Pto DF
  23º ISRAEL 0 3 ANDORRA 9:00   FRANCIA   4 4 0 0 32 1 12 31
  24º FRANCIA 9 0 ALEMANIA 11:00   ALEMANIA   4 3 0 1 21 17 9 4
  25º INGLATERRA 11 0 ANDORRA 17:00   INGLATERRA   4 2 0 2 25 10 6 15
  26º ESPAÑA 11 4 ITALIA 15:00   ANDORRA   4 1 0 3 7 26 3 -19
  27º ALEMANIA 12 2 ISRAEL 19:00   ISRAEL   4 0 0 4 4 35 0 -31
  28º PORTUGAL 9 1 SUIZA 21:00     T o t a l e s 20 10 0 10 89 89 30 0
       
  Jornada 7 ª 7 de septiembre de 2019   Jornada 7 ª 7 de septiembre de 2019
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora
  29º FRANCIA 5 1 INGLATERRA 15:00   31º ITALIA 7 2 SUIZA 19:00
  30º ALEMANIA 6 4 ANDORRA 17:00   32º ESPAÑA 1 1 PORTUGAL 21:00
               
  C l a s i f i c a c i ó n   F I N A L     C l a s i f i c a c i ó n   F I N A L  
      Selección ESPAÑA           Selección ALEMANIA    
      Selección PORTUGAL           Selección INGLATERRA    
      Selección ITALIA           Selección ANDORRA    
      Selección SUIZA           Selección ISRAEL      
      Selección FRANCIA                  
            © Jordi Torregrosa de la Vega