WORLD   SKATE   Europe   Rink  -  Hockey
  Cto. de  Europa  SENIOR Femenino  - Melhada (Portugal)
   
  S O R T E O   D E   L O S    E Q U I P O S   E Q U I P O S   P A R T I C I P A N T E S
  1 ITALIA   4 SUIZA   Selección ALEMANIA   Selección ITALIA
  2 INGLATERRA   5 PORTUGAL   Selección ESPAÑA   Selección PORTUGAL
  3 ESPAÑA   6 ALEMANIA   Selección FRANCIA   Selección SUIZA
      7 FRANCIA   Selección INGLATERRA    
       
  JORNADA  8 de octubre de 2018     JORNADA  9 de octubre de 2018  
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora
  1 SUIZA 0 3 ITALIA 16:00   4 ESPAÑA 12 0 SUIZA 9:30
  2 ESPAÑA 6 1 FRANCIA 18:00   5 FRANCIA 11 5 INGLATERRA 17:00
  3 INGLATERRA 2 13 PORTUGAL 21:00   6 ITALIA 1 7 ESPAÑA 19:00
              7 PORTUGAL 4 1 ALEMANIA 21:00
                       
  JORNADA  10 de octubre de 2018     JORNADA  11 de octubre de 2018  
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora
  8 ALEMANIA 0 8 FRANCIA 9:30   12 INGLATERRA 1 7 ITALIA 9:30
  9 SUIZA 8 1 INGLATERRA 17:00   13 ALEMANIA 4 1 SUIZA 17:00
  10 ITALIA 3 3 ALEMANIA 19:00   14 INGLATERRA 0 20 ESPAÑA 19:00
  11 FRANCIA 2 8 PORTUGAL 21:00   15 PORTUGAL 5 0 ITALIA 21:00
          C L A S I F I C A C I Ó N
  JORNADA  12 de octubre de 2018    
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Pos E Q U I P O S PJ PG PE PP GF GC Pto DF
  16 ITALIA 3 2 FRANCIA 17:00   ESPAÑA     6 6 0 0 59 6 18 43
  17 ESPAÑA 10 2 ALEMANIA 19:00   PORTUGAL     6 5 0 1 40 9 15 25
  18 SUIZA 0 8 PORTUGAL 21:00   ITALIA     6 3 1 2 17 18 10 -2
              FRANCIA     6 3 0 3 29 26 9 3
              ALEMANIA     5 2 1 3 21 27 7 -8
  JORNADA  13 de octubre de 2018     SUIZA     6 1 0 5 13 33 3 -11
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   INGLATERRA   6 0 0 6 10 70 0 -50
  19 FRANCIA 5 4 SUIZA 17:00     T o t a l e s 41 20 2 20 189 189 62 0
  20 ALEMANIA 11 1 INGLATERRA 19:00    
  21 PORTUGAL 2 4 ESPAÑA 21:00    
           
               
    C L A S I F I C A C I Ó N  F I N A L       C L A S I F I C A C I Ó N  F I N A L  
      Selección ESPAÑA           Selección FRANCIA    
        Selección PORTUGAL           Selección ALEMANIA    
        Selección ITALIA           Selección SUIZA    
                    Selección INGLATERRA    
  © Jordi Torregrosa de la Vega