Cto. España  Selecciones Autonómicas Masculino Sub-16  (A Coruña / Galicia)
  Sorteo Grupo "A"   Sorteo Grupo "B"   E Q U I P O S   P A R T I C I P A N T E S
  1 ANDORRA   6 CASTILLA-LEÓN   Selección ASTURIAS   Selección EUSKADI
  2 ANDALUCÍA   7 ASTURIAS   Selección VALENCIA   Selección GALICIA
  3 EUSKADI   8 VALENCIA   Selección CATALUÑA   Selección MADRID
  4 MADRID   9 GALICIA   Selección ANDORRA   Selección ANDALUCÍA
  5 NAVARRA   10 CATALUNYA   Selección NAVARRA   Selección CASTILLA-LEÓN
                 
      C l a s i f i c a c i ó n   Gº "A"
  Jornadas  mañana y tarde 14 de junio de 2018    
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Pos E Q U I P O S PJ PG PE PP GF GC Pto DF
  1 CASTILLA-LEÓN     VALENCIA 9:00   ANDORRA     0 0 0 0 0 0 0 0
  2 ASTURIAS     GALICIA 10:15   ANDALUCÍA   0 0 0 0 0 0 0 0
  3 ANDORRA     EUSKADI 11:30   EUSKADI     0 0 0 0 0 0 0 0
  4 ANDALUCÍA     MADRID 12:45   MADRID     0 0 0 0 0 0 0 0
  5 VALENCIA     ASTURIAS 16:00   NAVARRA     0 0 0 0 0 0 0 0
  6 CATALUNYA     CASTILLA-LEÓN 17:15     T o t a l e s 0 0 0 0 0 0 0 0
  7 NAVARRA     ANDORRA 18:30    
  8 EUSKADI     ANDALUCÍA 19:45    
              C l a s i f i c a c i ó n   Gº "B"
  Jornadas  mañana y tarde 15 de junio de 2018    
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Pos E Q U I P O S PJ PG PE PP GF GC Pto DF
  9 GALICIA     VALENCIA 9:00   CASTILLA-LEÓN   0 0 0 0 0 0 0 0
  10 ASTURIAS     CATALUNYA 10:15   ASTURIAS     0 0 0 0 0 0 0 0
  11 EUSKADI     MADRID 11:30   VALENCIA     0 0 0 0 0 0 0 0
  12 ANDALUCÍA     NAVARRA 12:45   GALICIA     0 0 0 0 0 0 0 0
  13 CATALUNYA     GALICIA 16:00   CATALUNYA   0 0 0 0 0 0 0 0
  14 CASTILLA-LEÓN     ASTURIAS 17:15     T o t a l e s 0 0 0 0 0 0 0 0
  15 NAVARRA     MADRID 18:30        
  16 ANDORRA     ANDALUCÍA 19:45          
              Jornada  tarde 16 de mayo de 2018  
  Jornada  mañana 16 de junio de 2018     Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   21 5º Grupo "A"     5º Grupo "B" 15:30
  17 VALENCIA     CATALUNYA 9:00   22 3º Grupo "A"     4º Grupo "B" 16:45
  18 GALICIA     CASTILLA-LEÓN 10:15   23 3º Grupo "B"     4º Grupo "A" 18:00
  19 EUSKADI     NAVARRA 11:30   24 1º Grupo "A"     2º Grupo "B" 19:15
  20 MADRID     ANDORRA 12:45   25 1º Grupo "B"     2º Grupo "A" 20:30
               
  Jornada  mañana 17 de junio de 2018     Jornada  mañana 17 de junio de 2018  
  Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora   Par E Q U I P O Re Re E Q U I P O Hora
  26 Perdedor partido 22     Perdedor partido 23 9:00   28 Perdedor partido 24     Perdedor partido 25 11:30
  27 Vencedor partiod 22     Vencedor partido 23 10:15   29 Vencedor partiod 24     Vencedor partido 25 12:45
               
  C l a s i f i c a c i ó n   F I N A L     C l a s i f i c a c i ó n   F I N A L  
      VENCEDOR PARTIDO 29           PERDEDOR PARTIDO 27    
      PERDEDOR PARTIDO 29         VENCEDOR PARTIDO 26    
      VENCEDOR PARTIDO 28         PERDEDOR PARTIDO 26    
      PERDEDOR PARTIDO 28         VENCEDOR PARTIDO 21    
      VENCEDOR PARTIDO 27         10º   PERDEDOR PARTIDO 21  
  © Jordi Torregrosa de la Vega